Haddii aad Mareykanka joogto iyo Canada garaac lambarka 0017745568275 kadibna geli #77

Haddii aad joogto Europe garaac 443301240269 kadibna geli #77

F.G. Golaha waxaa ka reeban qabyaalad iyo aflagaaddo.

Puntland-News24.